تلکام کالا

Uncategorized

Uncategorized

سيستم دیجيتال

سيستم دیجيتال سيستم دیجيتال :با افزايش روز افزون شبكه هاي بيسيم، باندهاي فركانسي در حال اشغال شدن بوده و با توجه به محدود بودن منابع فركانس و برخي محدوديتهاي موجود در شبكه معمولي بيسيم، لزوم استفاده بهينه ازمنابع فركانسي و ارايه سرويسهاي مخابراتي بهتر در مقايسه...

Uncategorized

 بیسیم واکی تاکی مجاز موتوکام MC 666

 بیسیم واکی تاکی مجاز موتوکام MC 666 بیسیم واکی تاکی مجاز مدل MC 666 محصولی با کیفیت از برند Motocom است که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای تاییدیه می باشد. این بیسیم واکی تاکی از 16 کانال بهره برده و در باند فرکانسی UHF ردیف 433.5 ~ 433...