بیسیم واکی تاکی ، در کل به دو دسته با نمایشگر و بدون نمایشگر تقسیم خواهند شد ، در مدل های با نمایشگر می توان یکسری از قابلیت های بیسیم را تنظیم کرد که به شرح زیر می باشد :

  1. رادیو FM فعال سازی و غیر فعال سازی
  2. اسکن
  3. صدای اپراتور داخلی
  4. قفل صفحه کلید
  5. کد کاهش تداخل گیرنده
  6. کد کاهش تداخل فرستنده
  7. ارسال صدا با حساسیت میکروفن (VOX)
  8. کیفیت سطح گیرندگی ( SQL)
  9. صدای صفحه کلید (BEEP)

موارد نام برده معمولا در اکثر بیسیم واکی تاکی که نمایشگر دارند موجود است و به کمک صفحه کلید یا دکمه های ترکیبی قابل تنظیم خواهند بود.

خب ؟!

برای خیلی از دوستان سوال ایجاد شده که کاربرد بیسیم واکی تاکی بدون نمایشگر کجاست ؟

ببینید دوستان در تجهیزات بیسیم هرچه متعلقات جانبی بیشتر باشد ، امکان آسیب رسیدن و یا زود خراب تر شدن بیسیم زودتر خواهد بود ، برای مثال ، بیسیم واکی تاکی برای کار عمرانی ، ترجیحا باید بدون نمایشگر باشد ، با توجه گرد و خاک ، ضربه خوردن ، در معرض آب و خاک بودن ، هرچه بیسیم متعلقات جانبی کمتر داشته باشد منطقی تر است .

آیا نمایشگر واکی تاکی در کیفیت برد واکی تاکی تاثیر دارد ؟

خیر ، نمایشگر تنها قابلیتی که به شما می دهد این است یکسری از امکانات را بتوانید بصورت دلخواه تنظیم کنید ، در غیر این صورت کاربرد دیگری نخواهد داشت.

توصیه ما برای محیط ها کاری که ، آب ، گرد و خاک ، حرارت بالا ، محیط گازی ، زیاد است ، از بیسیم واکی تاکی بدون نمایشگر استفاده شود .