نکات مهم در مورد استفاده از بی سیم (جلوگیری از اختلال در شبکه):

 • هر زمان که قصد مکالمه دارید ، می بایست حدود یک ثانیه قبل از مکالمه شاسی ارسال پیام ( PTT ) را بفشارید و سپس شروع به مکالمه کنید.

 • شکستگی در کابل آنتن و وصله نمودن کابل ( دفرمه شدن ) ، اتصالات زیاد و لقی و سستی اتصالات همگی باعث تضعیف و برگشتی توان می شوند.

 • یکی از عواملی که موجب خرابی آنتن بیسیم دستی می شود ، زمانی است که برای حمل بیسیم از آنتن استفاده می شود.
 • در زمان استفاده از بیسیم دستی، برای ارتباط بهتر میبایست در فضای آزاد مکالمه کنید .
 • جهت استفاده موثر و کیفیت مکالمه مطلوب تر تا حد امکان درکناردیوار، خودرو و داخل ساختمان مکالمه نکنید.
 • امواج الکترو مغناطیسی با توجه به باند فرکانسی درعبور از موانع و با در نظر گرفتن نوع مانع تضعیف میشوند و
 • در برد وکیفیت ارتباط تاثیر میگذارند. به طور مثال کیفیت ارتباط در محیط باز نسبت به ارتباط در خیابان، داخل ساختمان های بتنی و سوله فلزی بهتر می باشد.
 • با توجه به مدارهای کنترلی داخل بیسیم ها به اندازه کاهش جریان و ولتاژ باطری، توان خروجی ب یسیم کم شده و درقدرت خروجی تنظیم شده افت توان نمایان خواهد شد

در صورت سقوط بیسیم از ارتفاع، هرچند اگر در ظاهر بیسیم هم مشکلی بوجود نیامده باشد و یا در روشن شدن مشکلی نداشته باشد، می بایست بیسیم جهت بررسی عملکرد مطلوب به سرویس سنتر مجاز ارسال گردد

جلوگیری از اختلال در شبکه در زمان مکالمه كاربران :

یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمان ارتباط و مکالمه در شبکه های رادیویی بی سیم وجود دارد، تداخل مکالمات میان

کاربران بیسیم می باشد.

چنانچه دو بی سیم در حال ارتباط با یکدیگر باشند گزینه هایی وجود دارد که به ما اجازه می دهد چنانچه بیسیم سومی

PTT کند با صدای بوق، مانع مشارکت کاربر در مکالمه می شود. که از مزیت های آن حذف کامل تداخل صدا

و جلوگیری از ارسال کاذب در هنگام مکالمه مدیر و یا کاربران درجه اول می باشد

نکات مهم در مورد استفاده از بی سیم :

 • از فشردن و خم کردن آننن ب یسیم دستی، یا از حمل کردن و نگهداشتن ب یسیم به وسیله آنتن جداً خودداری کنید.
 • در زمان مکالمه با ب یسیم دستی باید آنرا بصورت عمود نگهدارید تا بهترین ارسال صورت بگیرد.
 • در زمان استفاده از ب یسیم دستی، برای ارتباط بهتر میبایست در فضای آزاد مکالمه کنید.
 • قبل از فشردن دکمه ارسال، می بایست موضوع مد نظر را در ذهن خود حلاجی کرده، سپس شروع به بیان آن کنید.
 • توصیه میگردد مکالمات کوتاه و مفید باشد تا کانال مورد نظر اشغال نگردد.