باطری بیسیم واکی تاکی

یکی از اجزاء مهم در بیسیم های واکی تاکی باطری آنها می باشد ، هر باطری بی سیم از سه مولفه مهم تشکیل خواهد شد ، جنس ساختار، ولتاژ ، جریان ، که در هر بی سیم می تواند این میزان متفاوت باشد.زمانی که باطری بی سیم ضعیف شود و یا آسیب ببینید بدون شک برد ارتباطی کاهش پیدا خواهد کرد و زمان روشن بودن بیسیم به شدت کاهش خواهد یافت .

عوامل تاثیر گذار در عمر باطری بیسیم واکی تاکی

  1. دمای محیط نگهداری باطری
  2. رطوبت محیط نگهداری
  3. شارژ و دشارژ شدن
  4. ضربه
  5. مدت زمان شارژ یا دشارژ
  6. زمان شارژ کردن
باطری بیسیم واکی تاکی طنین

اصول نگهداری باطری بیسیم واکی تاکی

شارژ اولیه

از لحظه ای که بی سیم خریداری شده است ، در مرحله اول باید بی سیم به مدت زمان 4 الی 6 ساعت کاملا بر روی شارژ باشد و بعد از آن می توانید باطری را استفاده نمائید ، حتی اگر چراغ پایه شارژر هم سبز بوده بگذارید روی شارژ بماند.

شارژ هنگام کار

در مرحله بعد که زمان استفاده می شود ، حتما باطری به میزارن 1/3 شارژ خود که رسیده بر روی پایه شارژر قرار دهید در غیر این صورت باطری را شارژ نکنید ، به میزان 20 الی 30 درصد باقی مانده از شارژ کامل که رسیده حتما باطری را شارژ نمائید.

نگهداری بلند مدت باطری واکی تاکی

زمانی که باطری بی سیم واکی تاکی را می خواهید به مدت زمان زیاد بدون استفاده نگهدارید حتما باید مراحل زیر را انجام دهید

  1. باطری کاملا شارژ شود
  2. بسته بندی و آب بندی شود در یک عایق خوب
  3. در جای خنک قرار داده شود ( یخچال ، انبار ، ..)

نکته بسیار مهم در مصرف باطری بی سیم واکی تاکی ، زمانی که مصرف زیاد از باطری واکی تاکی دارند کاربران شما ، حتما باطری زاپاس تهیه کنید تا به یک باطری فشار وارد نشود و هر شش ماه مجبور به خرید باطری نشوید ، با یک خرید باطری کمکی می توانید تا 2 سال از خرید باطری مجدد خیالتان راحت باشد.