چه نوع بیسیمی بخریم؟

ما در این مقاله شما را راهنمایی میکنیم ک چه نوع بیسیمی بخرید؟بیسیم های در رنج فرکانسی VHF  و UHF تولید می شوند ،

بیسیم ها در باند فرکانسی VHF منحصرا برای ارگان های دولتی تولید می شود و برای خرید عموم امکان پذیر نمی باشد و

اگر در رنج فرکانسی VHF از شرکتی بیسیم خریداری کنید بدون مجوز ،

مسلما غیر مجاز بوده و در آینده دچار مشکل خواهید شد.

بیسیم باند فرکانسی UHF

با توجه به درخواست عمومی در حوزه بیسیم ،

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت های خدمات دهنده تجهیزات بیسیم

، مجوز تولید و ورود بیسیم را داده ، اما به شرط اخذء تاییدیه از

آزمایشگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا آزمایشگا های مورد تایید سازمان ،

این بیسیم های مورد تایید در رنج فرکانسی UHF قرار دارند که

عموما 16 کانال یا 32 کانال یا 35 کانال خواهند بود که بر اساس استاندارد دارای رنج فرکانس و کدهای TPL استاندارد هستند.

مسافت ارتباطی بیسیم واکی تاکی

با توجه به بیسیم های باند UHF که مجوز رسمی استفاده از

آن برای عموم در سایت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام شده است ،

این بیسیم ها بصورت نقطه به نقطه با هم ارتباط خواهند گرفت ،

بدون نیاز به هیچ گونه ایجاد زیر ساختی اعم از دکل ، آنتن و کابل و …. ،

برد مسافت ارتباطی این بیسیم ها بسته به نوع محیطی که در آن هستید

بسیار متفاوت است ، در محیط های صاف و دشتی امکان ارتباط تا 3 کیلومتر ،

در فضای بسته شهری ارتباط بین 500 تا 1000 متر است .

در مناطق مرتفع و کوهستان ارتباط بیشتر و در مناطق پست ارتباط کمتر خواهد داد