راديوآماتور چيست؟به موجب مقررات موجود در كشور، راديوآماتوري نوعي ارتباط راديوئي است

كه به منظور خودآموزي و تبادل اطلاعات علمي و عملي وبررسي‌هاي فني ارتباطي،

بين راديوآماتورهاي مجاز در دنيا، برقرار مي‌گردد و راديوآماتور كسي است كه

بخاطر علاقه به فن ارتباطات راديوئي و بدون هيچ گونه نظر انتفاعي وسياسي،

با دريافت پروانه راديوآماتوري از وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نسبت

به انجام آزمايشات راديوئي به‌منظور پيشبرد فن راديو و الكترونيك اقدام مي‌نمايد .

به لحاظ بكارگيري امواج راديوئي توسط راديوآماتورها،

تمامي كشورها مقرراتي وضع نموده‌اند تا آماتورهاي آن كشور قبل از اقدام به ارتباط راديوئي آزمون‌هاي فني لازم را گذرانده باشند.

هدف از برگزاري پيش زمينه‌هاي فني كافي براي طراحي، ساخت، نگهداري و بكارگيري تجهيزات خود

را در حد بالاتر از استاندارد بدست آورده باشد تا موجب حداقل ريسك ايجاد اختلال راديوئي در ساير سرويس‌ها گردد.

همين آموزشها وآزمونهاي فني است كه راديوآماتورها را تقريباً از تمامي

بكارگيرندگان واقعي طيف فركانس متمايز مي‌سازد و در نتيجه شاهد گروه كثيري

از جمعيت جهان در مشاغل فعاليت‌هاي مختلف هستيم كه در كنار آن يك راديوآماتور

نيز محسوب مي‌شوند، گروه‌هاي جوان دانشجويان و دانش‌آموزان، اساتيد دانشگاه‌ها،

متخصصين رشته‌هاي گوناگون، سياستمداران و شاغلين حرفه‌هاي عمومي، بازنشستگان و

از كارافتادگان و حتي معلولين را ميتوان در زمره راديوآماتورهاي جهان يافت.
گاهي سطح مهارت علمي و فني راديوآماتورها موجب حيرت همگان مي‌شود و از

جمله ميتوان به ساخت بيش از 60 ماهواره راديوآماتوري توسط راديوآماتورهاي

جهان اشاره نمود كه تعدادي از آنها هم اكنون نيز در حال سرويس‌دهي به راديوآماتورهاي جهان مي‌باشند.


راديوآماتورها از طرق گوناگوني با يكديگر ارتباط برقرار مينمايند. اين روشها عبارتند از:


گفتگوي مستقيم، استفاده از علائم مورس، امواج تلويزيوني وارسال ديتا_ در گفتگوي

مستقيم شكل كار هنگامي كه دريافت علائم راديوئي خوب باشد، مانند مكالمات تلفن است

با اين تفاوت كه در هر لحظه فقط يك طرف قادر به صحبت كردن است و طرف مقابل شنونده ميباشد.

تعداد بسياري از راديوآماتورها در سراسر جهان به زبان انگليسي گفتگو ميكنند

ليكن البته بسياري زبانهاي ديگر نيز در اين روش بكار گرفته مي‌شوند.


_ در ارتباطات راديوئي با استفاده از علائم مورس تجهيزات مورد نياز

ساده‌تر بوده و موثرترين روش در برقراري ارتباطات راديوئي در شرايط ضعيف بودن علائم راديوئي است.

يكي از مزاياي بكارگيري علائم مورس اينست كه در اين روش علائم اختصاري استاندارد شده‌اي وجود دارد

كه موجب ميشود حتي اگر زبان مشتركي بين دو طرفه مكالمه وجود نداشته باشد آنها بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار نمايند.


_ ارتباط از طريق تلويزيون يعني ارسال تصاوير نيز روش ديگري است كه

بعضاً مورد بهره‌برداري قرار ميگيرد توضيح اينكه ارسال تصاوير تلويزيوني معمولاً در فواصل كوتاه انجام ميشود.

البته راديوآماتورها روشي ايجاد كرده‌اند كه به “جاروب آهسته تصاوير تلويزيوني” معروف است و

به آنان اين توان را مي‌دهد كه تصاوير مورد نظر خود را براي فواصل دور نيز ارسال نمايند كه

البته كيفيت اينگونه تصاوير ضعيف و حركت تصوير بسياركند است.

تجهيزات موجود در يك ايستگاه راديوآماتوري و نحوه برقراري ارتباط

ايستگاه‌هاي راديوآماتوري شامل مجموعهاي ثابت يا متحركي هستند

از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده و اداوات جانبي مربوط به آن كه پس از صدور پروانه مربوطه

با مسئوليت يك راديوآماتور تاسيس مي‌گردند و بمنظور آزمايش و كسب تجربه و برقراري

ارتباط با ساير راديوآماتورهاي مجاز مورد استفاده قرارمي‌گيرند.
آنتن‌ها در انواع و اقسام آن، دستگاه‌هاي اندازه‌گيري فركانس‌هاي راديوئي و قدرت تشعشع آنتن،

منابع تغذيه الكتريكي، ميكروفون، كليد مورس و گاهي اوقات رايانه را

ميتوان بعنوان بخشي از اداوات جانبي يك دستگاه راديوآماتوري قلمداد كرد.

بخش عمده و گاهي تمامي تجهيزات موجود در يك ايستگاه راديوآماتوري توسط راديوآماتورها تهيه ميشود و

همين امر موجب ميگردد كه طرحهاي جديد و روشهاي متنوعي توسط اينگونه افراد

ابداع و اختراع شود كه بنوبه خود بهبود تكنيك‌هاي فني و ايجاد فنآوري‌هاي جديدي را به دنبال دارد.
هر ايستگاه راديوآماتوري داراي يك علامت خطاب يا  Call sign ميباشد كه توسط سازمانهاي مسئول در

هر كشور به ايستگاه مربوطه تخصيص مي‌يابد.  Call sign  تركيبي از حروف و اعداد است و

پبشوند آن بيانگر كشور متبوع ايستگاه ميباشد از اين معرف براي شناسايي ايستگاه‌هاي راديوآماتوري

و تعيين كشور آنها استفاده مي‌گردد و راديوآماتور موظف است قبل و بعد از برقراري هر ارتباط راديوآماتوري آنرا اعلام نمايد.

معرف‌هاي ايستگاه‌هاي راديوئي به ايران، با پيشنوندهاي   EP و  EQ  آغاز مي‌گردد.

به عنوان مثال معرف ايستگاه راديوآماتوري وزارت پست و تلگراف و تلفن درتهران   EP3PTT  مي‌باشد و

هيمن معرف براي ايستگاه مستق در شهر شيراز   EP4PTT  تعيين شده است.

ضوابط و قوانين ملي دريافت پروانه

راديوآماتور براي برقراري ارتباط راديوئي به تاسيس ايستگاه راديوئي اقدام مي‌نمايد و

ايستگاه راديوآماتوري عبارت از مجموعه ثابت و متحركي است كه از

يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده فراهم شده و پس از صدور پروانه تاسيس ايستگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

علاوه بر پروانه تاسيس ايستگاه، راديوآماتوري نسبت به دريافت گواهينامه راديوآماتوري نيز اقدام مي‌نمايد

و اين گواهينامه، اجازه نامه‌ايست كه از طرف وزارت ارتباطات وفناوري

اطلاعات به اشخاص حقيقي براي اشتغال به كارهاي راديوآماتوري داده مي‌شود.

پس از دريافت گواهينامه راديوآماتوري و پروانه تاسيس ايستگاه راديوآماتوري با

دريافت خطاب   (Call Sign) مجاز به تاسيس ايستگاه و بهره‌برداري از دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده

كه خود آنها را ساخته يا خريداري نموده است، مي‌شود.

لازم به ذكر است علامت خطاب يا   Call Sign  مشخصه‌اي است كه قبل و

در انتهاي برقراري ارتباط راديوآماتوري و به منظور معرفي ايستگاه اعلام مي‌شود.

پروانه راديوآماتوري درجه سه به كساني داده ميشود كه:

راديوآماتورها وسوانح ملي استفاده موثر از سرويس راديوآماتوری در بلايای طبيعی
1.داراي 16 سال تمام سن باشند.
2.در آزمون‌هاي كتبي مربوطه قبول شوند.
3.صلاحيت اخلاقي و سياسي آنان مورد تاييد قرار گيرد.

دارندگان اين پروانه مي‌توانند در باندهاي آماتوري 7، 14، 21، 28 مگاهرتز و  

 VHF از فرستنده تلگرافي با حداكثر قدرت متوسط 30 وات استفاده نمايند.

براي دريافت پروانه راديوآماتوري درجه 2، راديوآماتور بايستي حداقل 6 ماه

با پروانه مبتدي درجه 3 كاركرده باشد و از عهده امتحانات مربوطه نيز برآيد.

دارندگان آن مي‌توانند در كليه باندهاي آماتوري از فرستنده‌هايي با حداكثر قدرت 100 وات استفاده نمايند.

پروانه راديوآماتوري پيشرفته درجه 1، به كساني داده ميشود كه علاوه بر

دارا بودن شرايط دارندگان پروانه راديوآماتوري درجه 2، بتوانند از عهده امتحانات تكميلي برآيند

و مجاز به مخابره تلفني و تلگرافي تله تايپ و ارسال تصوير  SSTY در باندهاي

HF، حداكثر با قدرت 200 وات و   VHFبا حداكثر قدرت 50 وات و   UHF   

با حداكثر قدرت 30 وات مي‌باشند كه در شرايط خاص قدرتهاي مذكور

به تشخيص مديريت فركانس و روابط بين‌الملل تا 400 وات قابل افزايش است.