تعمیر بیسیم هایترا ، باید در یک  مجموعه تخصصی و فنی انجام گیرد ، به هیچ عنوان بردهای بیسیم به مجموعه های تعمیرات موبایل یا تعمیرات لوازم خانگی و …. نسپارید.

بیسیم هایترا خراب شده

خرابی در بیسیم هایترا عموما در چند مورد قابل دیدن است که به شرح زیر است :

  1. عدم فرستندگی
  2. عدم گیرندگی
  3. کاهش کیفیت دریافت صدا
  4. کاهش کیفیت ارسال صدا
  5. خالی شدن زودهنگام باطری
  6. آلارم های جانبی
  7. ریست شدن بیسیم
  8. سوختن نمایشگر
  9. روشن نشدن بیسیم

که در این صورت کاملا بیسیم خود را از باطری جدا کرده و به هیچ عنوان از بیسیم استفاده ای نکنید.

بیسیم هایترا خراب هایترا را کجا ببرم ؟

بعد از مشاهده هر گونه رفتار غیر طبیعی در بیسیم هایترا خود که در بالا به چند مورد از رفتارهای غیر طبیعی بیسیم هم ذکر شده است ، باطری بیسیم را از آن در اولین فرصت جدا کنید و به هیچ عنوان آن را روشن نکنید ، چه از نظر کنجکاوی یا به تعمیرکار غیره دادن ، به هیچ عنوان بیسیم روشن نشود.

در اولین فرصت بیسیم را به نمایندگی فروش و خدمات و یا مجموعه تخصصی تعمیرات بیسیم ارائه دهید ، تا مشکل بررسی شود و اقدامات لازم صورت گیرد.

چرا باید بیسیم هایترا را به نمایندگی ببریم ؟

با توجه به اینکه قطعات و لوازم موجود در بیسیم های هایترا باید اورجینال باشند و اکثر مجموعه ها موجود ندارند ، ترجیحا بیسیم هایترا آسیب دیده در نمایندگی تعمیر گردد منطقی تر است .

تعمیرات بیسیم هایترا چقدر هزینه دارد ؟

با توجه به اینکه موضوع تعمیرات در هر بیسیمی متفاوت است ، حتما باید بیسیم باز شود و از طریق رادیو تستسر ، آزمایش های متفاوت انجام گیرد تا دلیل خرابی و میزان هزینه برآورد شود و اعلام گردد.