تلکام کالا

برچسب: سگنال

مقالات

مدارک مورد نیاز اخذء مجوز بیسیم

مدارک مورد نیاز اخذء مجوز بیسیم بعد از درخواست به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، نام درخواست تکمیل مدارک برای شما ارسال خواهد شد که مدارک شامل موارد زیر خواهد بود . جهت دریافت فرم های مورد نظر می توانید با شرکت تماس حاصل نمائید.   صدور پروانه تاسیس...