فروشگاه بیسیم تلکام کالا

برچسب: ساری

مقالات

تقسیم بندی مناطق خطرناک و انفجاری در استاندارد IEC

استاندارد IEC :تقسیم بندی مناطق خطرناک و انفجاری در استاندارد IEC کمیسیون الکتروتکنیک بین‌المللی  (International Electrotechnical Commission) در استاندارد ICE علامت (ICE) اختصاری کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک است که بیشتر کشورهای دنیا از جمله آمریکا عضو آن هستند. (IEC) علامت استاندارد IEC اختصاری کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک هر منطقه...