تلکام کالا

برچسب: تکنولوژی واکی تاکی

مقالات

توسعه در صنعت واکی تاکی

در صنعت واکی تاکی عمدتاً واکی تاکی یک دستگاه رادیویی است که عملکرد آن عمدتاً برقراری تماس صوتی است. با پیشرفت تکنولوژی روز به روز کارکرد واکی تاکی ها به شدت به چشم می آید. اگرچه عملکرد پایه واکی تاکی در صنعت واکی تاکی تغییر چندانی نکرده است...