تلکام کالا

برچسب: بیسیم واکی تاکی غیرمجاز

مقالات

بیسیم واکی تاکی برد بالا

بیسیم واکی تاکی برد بالا بیسیم ها در دو دسته حرفه ای و آماتور تقسیم خواهند شد ، عمده تفاوت این دو دسته در کاربری و قابلیت ها و برد ارتباطی آنها می باشد. بیسیم های حرفه ای بیسیم حرفه ای جزء بیسیم های واکی تاکی محسوب نخواهند شد و در...