تلکام کالا

برچسب: بیسیم سیم کارتی هایترا، بیسیم poc 550 hytera، بیسیم هوشمند هایترا، بیسیم سیم کارتی pnc380، بیسیم poc pnc360 هایترا

مقالات

بیسیم POC هایترا

بیسیم poc هایترا سرویس MCPTT سرویس ارتباط اضطراری (PTT)Push-to-Talk موسوم به MCS(Mission Critical Service) می باشد که ارتباطات مطمئن و پایدار برای نیروهای ماموریت بحرانی و تیم های پشتیبانی ایجاد می نماید. برای پاسخگویی موثر در حوادث به همکاری با تیم خود و سایر سازمان ها و دسترسی سریع به...