تلکام کالا

برچسب: بیسیم خودرویی

مقالات

نحوه شارژر درست بیسیم دستی

نحوه شارژ بیسیم دستیو قرارگیری دستگاه در شارژر: ابتدا آداپتور دستگاه )شماره 1 ( را به منبع برق شهروصل نمایید.2 . آداپتور را به شارژر دستگاه متصل نمایید.3 . باطری را به تنهایی یا با دستگاه در داخل پایه ی شارژر قرار دهید.4 . با روشن شدن چراغ قرمز پروسه...