تلکام کالا

برچسب: اولین واکی تاکی

مقالات

تاریخچه اختراع واکی تاکی

تاریخچه واکی تاکی: اختراع واکی تاکی و بیسیم در واقع برمیگردد به مخترع کانادایی (Donald hings) در واقع اولین کسی بود که در سال 1937 یک سیگنال رادیویی قابل حمل (بیسیم) را برای کارفرمای خود cm&sاختراع کرد. او در ابتدا اختراع خود را (pickset)نامید هرچند که بعد از مدتی دستگاه او...