تلکام کالا

نوشته توسط "AMINHUNTER "

مقالات

تاریخچه بیسیم واکی تاکی

تاریخچه بیسیم واکی تاکی: تاریخچه بیسیم واکی تاکی :اختراع(برروی کلمه واکی تاکی کلیک کنید! ) واکی تاکی و بیسیم در واقع برمیگردد به مخترع کانادایی (Donald hings) در واقع اولین کسی بود که در سال 1937 یک سیگنال رادیویی قابل حمل (بیسیم) را برای کارفرمای خود cm&s اختراع کرد....